Sygeforsikringen Danmark

CPH Dia er godkendt af Sygeforsikringen Danmark som behandlingssted. 

Det er kun, hvis du henvender dig som selvbetaler, at du kan opnå rabat hos Sygesikringen Danmark. 

Når du henvender dig til os, er det vigtigt, at du oplyser om dit medlemskab af Sygeforsikringen Danmark. 

Du kan finde flere relevante oplysninger på Sygeforsikringen Danmarks hjemmeside: 

www.sygeforsikring.dk

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Email os på

kontakt@cphdia.dk