Offentlig patient

Information

Hvis der er ventetid i det offentlige på mere end 1 måned, kan man benytte sig af det frie sygehusvalg. 

Hvis det offentlige sygehus har lang ventetid til undersøgelser eller behandling i forhold til de gældende regler for ventetider (www.Syghusvalg.dk) har du ret til at blive henvist til en privat klinik/sygehus. 

Du skal være opmærksom på at offentlige hospitaler ikke har pligt til at oplyse om ventetider, derfor må du selv kontakte hospitalet eller patientvejlederen.

Du kan blive henvist til Dia billeddiagnostik hvis du skal vente mere end 1 måned på udredning og behandling.

Det er dog en betingelse, at vi har indgået aftale med Regionen om behandlingen, du eventuelt skal have.
 
Hvis du vil benytte dig af dine rettigheder, skal du gøre følgende:

  • Henvende dig til den afdeling, hvor du er henvist til på dit lokale sygehus  eller patientkontoret i regionen.
  • Her skal du bede om at blive henvist til Dia billeddiagnostik
  • Det henvisende sygehus sender herefter henvisning og relevante oplysninger til os.
  • Herefter indkalder vi dig så snart vi har alle de relevante oplysninger.

Når du først er henvist til os, kan du opleve, at vi undervejs skal søge det offentlige system om betalingsgodkendelse. Hvis det viser sig at henvisningen og godkendelsen ikke helt stemmer overens, må vi vente på en ny godkendelse, inden dit forløb kan forsætte.

For at gøre ventetiden så kort som mulig, er det en god ide, at du sætter dig grundigt ind i de gældende regler, som du finder i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pjece. På sygehusvalg.dk kan du finde en liste over hvilke lidelser, du kan blive behandlet for under Det Udvidede Frie Sygehusvalg, og hvilke privat
klinikker/sygehuse der har aftale med Danske regioner om at udfører behandlingen.

Er du i tvivl om dine rettigheder, kan du kontakte patientvejlederen i din bopælsregion. 

Hvis du vil vide mere kan du ringe til os på 70218000

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Vi sidder klar!

Email os på

kontakt@cphdia.dk

Skriv til os!