Dine rettigheder som patient

Frit sygehusvalg

På sundhed.dk (www.sundhed/borger/behandling-og-rettigheder/sygehusvalg/frit-syghusvalg/)
kan du få et overblik over regler og rettigheder i forbindelse med frit og udvidet sygehusvalg.

Du kan altid velkommen til at kontakte os på 70218000, hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål. 

Klagemuligheder og indberetning af utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser kan desværre altid opstå, selv om vi alle gør vores yderste for at undgå det. Som patient kan du rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Du kan hente mere information her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Du kan læse nærmere om dine klagemuligheder eller om hvordan du klager over en faglig behandling, tilsidesættelse af din patientrettigheder eller klager over Patienterstatningens afgørelse om erstatning på Styrelsen for patientklagers hjemmeside:  https://stpk.dk. Her finder du også vejledning og klageskema.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling hos CPH Dia. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Du kan læse mere på https://pebl.dk/

Din mening som patient er altid vigtig for os

Har du været til undersøgelse hos os, og har du lyst til at fortælle om din oplevelse, hører vi gerne fra dig. 

Vi er interesserede i at høre om alle slags oplevelser, både gode og dårlige. 

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til vores kvalitetschef på kvalitet@cphdia.dk eller 70218000, og fortælle om dine oplevelser. 

Tidligere Undersøgelser (Download)

CPH Dia patienttilfredshedsundersøgelse 2023 PDF

CPH Dia patienttilfredshedsundersøgelse 2022 PDF

CPH Dia patienttilfredshedsundersøgelse 2021 PDF

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Email os på

kontakt@cphdia.dk