Patientrettigheder

På sundhed.dk (www.sundhed/borger/behandling-og-rettigheder/sygehusvalg/frit-syghusvalg/)
kan du få et overblik over regler og rettigheder i forbindelse med frit og udvidet sygehusvalg.

Du kan altid velkommen til at kontakte os på 70218000, hvis der skulle være nogle spørgsmål vi kan hjælpe med. 

Da der ofte er mange patienter igennem sundhedsvæsnet hver dag, kan der nogle gange gå noget galt. For at vi skal lære af fejlene, kan du som patient rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Hvis du som patient oplever en utilsigtet hændelse, kan du hente information her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Ønsker du at klage over en faglige behandling, tilsidesættelse af din patientrettigheder eller klage over Patienterstatningens afgørelse om erstatning, kan du læse mere herom på: https://stpk.dk 

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Vi sidder klar!

Email os på

kontakt@cphdia.dk

Skriv til os!