Røngten

Røntgenbilleder kan ofte bidrage til en diagnose omkring knoglers tilstand. Røntgenbilleder kan i princippet også anvendes til gengivelse af alle dele/vævsdele i kroppen, men røntgen anvendes hovedsageligt til undersøgelse af knogler.

DIA tilbyder røntgenundersøgelser af:

• Alle led og knogler i kroppen (f.eks. skulder, overarm, hænder,
   hofteled, knæ og fødder)
• Rygsøjlen
• Brystkassen (lunger og hjerte)

Forberedelse til undersøgelsen

Der er ingen forberedelse før en røntgenundersøgelse. Dog skal det fotograferede område altid være bart.

Forberedelse til undersøgelsen

Når du ankommer til Cph Dia, bliver du hentet i venteværelset af en af vores radiografer, som vil informere dig om undersøgelsen. Der bliver ofte taget 1 til 3 billeder i forskellige vinkler af det område der skal undersøges. En røntgenundersøgelse tager mellem 5-15 minutter og du kan tage hjem lige efter undersøgelsen. 

Mulige bivirkninger og komplikationer

Der er ingen smerter eller ubehag forbundet med de udførte røntgenundersøgelser.

Stråling – er røntgen farligt?

Ved enhver røntgenundersøgelse tilstræber man at bruge den mindst mulige stråledosis.

Røntgenstråling er generelt forbundet med en meget lille øget risiko for at udvikle kræft over en længere årrække. Stråledosis måles i millisievert (mSv). Et røntgenbillede af brystkassen giver ca. 0,1 mSv. Til sammenligning får alle danskere i gennemsnit en naturlig stråledosis på ca. 3 mSv om året. Denne stråling stammer fra radon, jordskorpen, fødevare samt kosmisk stråling. 

Henvisning til røntgen

Graviditet

Hvis du er gravid, er man meget tilbageholdende med at udføre en røntgenundersøgelse og du bør sammen med lægen vurdere om undersøgelsen kan vente.
 
Hvis du er kvinde og i alderen 12-50, skal radiografen spørge dig, om du er gravid. Det er et lovkrav.