Værdigrundlag

CPH Diagnostisk Center arbejder på at være de bedste inden for god kvalitet, patientpleje og diagnostisk gode resultater. 
Kvaliteten er et parameter der kan måles på mange måder.  Hospitaler i Danmark måles og vurderes i dag af nogle offentlige instanser. Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Yderligere akkrediteres vi efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

DDKM – Dokumenteret kvalitet

Hos os tilbyder vi behandlinger, hvor vores høje kvalitet vil blive dokumenteret. Alle rapporter (afventer) vil kunne ses på denne side.

CPH Dia er en helt ny billeddiagnostisk klinik med tæt samarbejde med CPH-privathospital. CPH Dia er i en opstarts-proces og vi er allerede i fuld gang med at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – DDKM.

Arbejdet med DDKM er en kontinuerlig proces, som sikrer, at alle hospitaler/klinikkers medarbejdere arbejder med samme høje kvalitet og service i hele Danmark. 

Akkreditering betyder, at vi lever op til de nationale niveauer for kvalitet på områder der er omfattet af DDKM.

Hvert 3. år skal alle klinikker og hospitaler i Danmark akkrediteres. 

CPH Dia er som sagt i en opstarts-proces, og vi arbejder allerede med akkrediteringen. Vi satser på at få besøg af survey- teamet i starten af 2020, og forventer efter besøget at kalde os akkrediteret. 

Konklusionen af besøget lød således:

Den Danske Kvalitetsmodel er et kvalitetssystem for sundhedsvæsnet i Danmark. Hvis du har lyst til at læse mere om det danske kvalitetssystem, kan du klikke her. 

Landsdækkende Undersøgelse
af Patientoplevelser

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) sætter fokus på patientens oplevelser, og er samtidig et redskab til udvikling af kvalitet. På CPH Dia benytter vi LUP-resultaterne som et værktøj til at forbedre kvaliteten af vores arbejde. 

Din mening som patient er
altid vigtig for os

Har du været til undersøgelse hos os og har lyst til at fortælle om din oplevelse, hører vi gerne fra dig. 

Vi er interesseret i at hører om alle slags oplevelser, både gode og dårlige. 
 
Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til vores kvalitetschef, og fortælle om dine oplevelser. 

På www.dspd.dk kan du indberette utilsigtet hændelser i sundhedsvæsnet, som hjælper os, til at blive bedre. 

Du kan læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside www.patientombuddet.dk der finder du vejledning og klageskema. 

Du kan læse mere om vores patient tilfredshed i vores seneste rapport 

Sunhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet

Under denne fane finder du links til de forskellige tilsynsrapporter der er fortaget på CPH Dia klinikken.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport fra SIS ( www.sst.dk)
(Afventer)

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets rapport kan ses ved at klikke på 
(Afventer)

Kvalitetsrapport
På Dia udarbejder vi årligt en kvalitets rapport, som er et led af vores kvalitets arbejde for hver enkel undersøgelses modalitet.
(Afventer)

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Vi sidder klar!

Email os på

kontakt@cphdia.dk

Skriv til os!