Information om Covid-19

Generelt

CPH Dia bakker op om den fælles nationale indsats for bekæmpelse af COVID-19, og CPH Dia vil stille personale til rådighed for COVID-19 beredskabet, hvis behovet opstår.

Vi modtager og undersøger fortsat raske patienter ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Du bliver kontaktet direkte, hvis der er ændringer i den planlagte undersøgelse. Hører du ikke noget, skal du møde op til aftalt tid.

Vi holder os løbende opdateret for at sikre, at vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vores patienter.

Du kan ikke blive undersøgt hos os, hvis:

    1. Du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning) inden for de sidste 14 dage – også selv om du er symptomfri. 
    2. Du har haft tæt kontakt med en smittet person.
    3. Du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber, hovedpine, muskelømhed, diarré/maveproblemer, ondt i halsen, synkesmerter eller vejrtrækningsbesvær

Vi beder dig i stedet kontakte os på 7021 8000 og ikke møde fysisk op.

Pårørende til patienter på CPH Dia

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte 18. marts 2020 et midlertidigt forbud mod pårørendes adgang til alle landets privathospitaler. Forbuddet er fortsat gældende. Eventuelle ledsagere bedes vente udenfor, fx i bilen, medmindre ledsagelse er strengt nødvendigt. Ved behandling af børn under 16 år er denne regel dog undtaget, her er én pårørende tilladt som ledsager.

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Email os på

kontakt@cphdia.dk