Information om Covid-19

Generelt

CPH Dia bakker op om den fælles nationale indsats for bekæmpelse af COVID-19, og CPH Dia vil stille personale til rådighed for COVID-19 beredskabet, hvis behovet opstår.

Vi modtager og undersøger fortsat raske patienter ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Du bliver kontaktet direkte, hvis der er ændringer i den planlagte undersøgelse. Hører du ikke noget, skal du møde op til aftalt tid.

Vi holder os løbende opdateret for at sikre, at vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vores patienter.

Du kan ikke blive undersøgt hos os, hvis:

    1. Du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning) inden for de sidste 14 dage – også selv om du er symptomfri. 
    2. Du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber, hovedpine, muskelømhed, diarré/maveproblemer, ondt i halsen, synkesmerter eller vejrtrækningsbesvær

Vi beder dig i stedet kontakte os på 7021 8000 og ikke møde fysisk op.

Pårørende til patienter på CPH Dia

 Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om besøgsrestriktioner på landets sygehuse er udløbet. Det betyder, at pårørende igen er velkommen på CPH Dia. 

Vores adresse

CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum

CVR.nr. 40 02 58 20

Kontakt os på

+ 45 70 21 80 00

Email os på

kontakt@cphdia.dk